Skip to content

“Tvorím, teda som”

AKTUALITY

 • Milí rodičia a fanúšikovia LUDUSU.

  Spustili sme nový projekt vo forme LUDUS ACADEMY. 

  LUDUS ACADEMY umožňuje širšej verejnosti a dospelým ľuďom, ktorí majú radi divadlo zapojiť sa do rôznych projektov a kurzov.

  Ak ste dospelák, ktorý rád tvorí, chce si vyskúšať aké je to stáť na javisku a hrať sa, alebo sa chcete naučiť s ľahkosťou improvizovať, či máte v Luduse vaše dieťa, a chcete zistiť čo vlastne na hodinách s pedagógmi robieva, tak máte jedinečnú možnosť  vyskúšať si aj VY, čo to znamená kreatívna a divadelná tvorba. 

  Pripravili sme pre vás herecké kurzy, divadelné improvizačné kurzy a rôzne ďalšie projekty.

  Pozrite sekciu LUDUS ACADEMY na tejto stránke alebo našu novú stránku www.ludusacademy.sk a vyberte si to, čo je vášmu srdcu najbližšie.

  Tešíme sa na VÁS

  Tím Ludus academy

HISTÓRIA A POSLANIE

Mgr.art Peter Kuba

Spoluzakladateľ divadelnej školy LUDUS, zriadovateľ SZUŠ LUDUS, pedagóg

Xénia Kubová - Gracová

Spoluzakladateľka školy LUDUS, bývalý dlhoročný pedagóg

V roku 2020 oslavuje divadelná škola Ludus svoju 50-ročnú existenciu. Vďaka jej zakladateľom Petrovi Kubovi a Xénii Gracovej-Kubovej a ich vytrvalosti a odhodlaniu môžeme v súčasnosti povedať, že škola LUDUS a divadlo LUDUS sú v našom umeleckom divadelnom obore silnou značkou, ktorá sa budovala postupnými krôčikmi a vierou, že to, čo robíme má zmysel a hlbšie poslanie. 

Zo školy Ludus za tie roky vyšlo množstvo absolventov, ktorí sa uplatňujú v divadelnom, filmovom svete, ale aj mimo umeleckej sféry. To, čo ich spája, je hlavne kreatívny spôsob myslenia. Ludus bol odjakživa miestom, kde sa ľudia cítili slobodne, kde si našli priateľov na celý život, odkiaľ si odniesli množstvo zážitkov a kde sa naučili množstvo kreatívnych zručností formou HRY, takže nemali ani pocit, že sa niečo učia.

Názov LUDUS pochádza z latinského slova a znamená v preklade hra, škola, ihrisko.

*Hra ako základné umelecko – pedagogické východisko *Hra ako krídla slobodného človeka *Hra ako krídla fantázie *Hra oslobodzujúca od všednosti, konvencie a nepravdy *Hra ako kľúč k svetu a životu *Hra ako prapodstata umeleckého prejavu a tvorby vôbec 

(Z programového vyhlásenia z roku 1970 Xénia Gracová, Juraj Bindzár, Peter Kuba.)

Portrét s hercom Petrom Kubom

40. výročie založenia školy LUDUS

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Výučba literárno- dramatického odboru prebieha skupinovo, pravidelne raz týždenne.  Jednu skupinu / jeden ročník tvorí maximálne 8 – 12 žiakov.

Prípravka: 8-roční žiaci mávajú pravidelnú hodinu zvyčajne v časoch od 15.30-17.00 hod.
Žiaci do 14 rokov mávajú výučbu, ktorá prebieha v časoch 15.00-17.15 hod. alebo 15.30-17.45 hod.
Žiaci nad 14 rokov a starší zvyčajne mávajú výučbu v čase 17.45-20.00 hod.
Konkrétne dni výučby sú dané vždy na začiatku školského roka.

Žiaci majú okrem pravidelnej výučby možnosť navštevovať aj hodiny javiskového pohybu, ktorý sa vyučuje v blokoch a termíny sú dopredu dané na celý polrok. Výučba javiskového pohybu prebieha v soboty a vychádza to časovo 1-krát v mesiaci. Termíny sú určené na pol roka dopredu. 

Čas výučby javiskového pohybu sa odvíja od veku žiakov a všetky informácie sa dajú zistiť prostredníctvom emailu: jakubludus@gmail.com

Žiaci SZUŠ LUDUS majú voliteľnú možnosť prihlásiť sa na hodiny tvorivého písania, ktoré prebiehajú 1-krát týždenne a sú platené zvlášť. Suma za mesiac je 7 eur/žiaka.

Záujem o tento kurz dávame do pozornosti vždy na začiatku školského roka. Výučba prebieha 1-krát týždenne/ 3 vyučovacie hodiny.

Tréningom tvorivého písania sa žiaci učia rozvíjať svoje literárne zručnosti, zoznamujú sa s rôznymi štýlmi písania a rozvíjajú kreatívne myslenie prostredníctvom písaného slova.

NÁŠ TÍM

Mgr.art Katarína Baranová ArtD.

Riaditeľka SZUŠ LUDUS a pedagóg

Mgr.art Michal Rovňák

Pedagóg SZUŠ LUDUS a organizačný manager SZUŠ LUDUS

Jakub Ružička

Pedagóg SZUŠ LUDUS a zástupca riaditeľa SZUŠ LUDUS

Mgr.art Lucia Barczi

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Maroš Balážik

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Kamil Kollárik

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art. Šimon Ferstl

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Jakub Rek

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Bc. Simon Fico

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Lenka Libjaková

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Miroslava Durná

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Peter Kiss

Pedagóg SZUŠ LUDUS
IMG_7094

Bc. David Kakaš

pedagog SZUŠ LUDUS

ŠKOLNÉ

Školné na mesiac sa odvíja od toho, či žiak dodá škole na začiatku školského roka čestné prehlásenie alebo nie.

Súrodenecká zľava sa vzťahuje na oboch súrodencov a to v prípade, že obdržíme čestné prehlásenie od oboch žiakov.

Žiaci s čestným prehlásením:

35€

Prípravka s čestným prehlásením:

len 8-roční žiaci

25€

Žiaci bez čestného prehlásenia:

45€

Prípravka bez čestného prehlásenia:

len 8-roční žiaci

30€

Súrodenci s čestným prehlásením:

30€

Prípravka s čestným prehlásením:

len 8-roční žiaci

22€

Uvedené sumy sú za mesačné školné.

LUDUS TÁBOR 2022

TÁBOR JE PLNÝ. PRIHLASOVANIE UZAVRETÉ

Tábor je určený pre deti a teenagerov od 9-17 rokov.

Takže ak máte záujem neváhajte nás kontaktovať. 

Letný tábor sa bude konať v termíne pondelok až piatok 11.7- 15.7.2022

Zúčastniť sa ho môžu aj deti, ktoré do Ludusu nechodia, dôležitá je ich chuť tvoriť.

Miesto konania táboru: SZUŠ Ludus, Palackého 22

Harmonogram: 8:30-16:00

Záverečné vystúpenie pre rodičov, ako slávnostné ukončenie tábora bude v piatok v poobedných hodinách

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom emailu: ludustabor@gmail.com a po obdržaní vašeho mailu vám zašleme všetky informácie ohľadom prihlásenia.

denný letný divadelný LUDUStábor 2022