Darujte nám 2% z vašich daní a podporte školu Ludus! čítaj viac

Ludus
súkromná základná
umelecká škola Palackého

Pridaj sa k nám na Facebooku!
  • Viki Šuplátová (16 rokov) "Ludus je sloboda vyjadrovania a ja rada tvorím."
  • Cevin Constantin (19 rokov) "Ludus je kvalitná herecká škola a rozvíja moje herecké schopnosti."
  • Rebecca Kalmárová (13 rokov) "Ludus je moja najobľúbenejšia aktivita a som rada že tu môžem byť."
3
september
Zápis pre už prijatých žiakov a pre súčasných žiakov na šk.rok 2019/20
Zápis pre už prijatých žiakov a pre súčasných žiakov na šk.rok 2019/20
čítaj viac

Naše poslanie

LUDUS pochádza z latinského slova a znamená v preklade hra, škola, ihrisko. Divadelná škola LUDUS existuje už viac ako 40 rokov a jej zakladateľmi sú Mgr.art Peter Kuba a Xénia Gracová-Kubová.
V roku 2006 sme boli zaradení do siete súktromných umeleckých škôl a v súčasnosti navštevuje našu umeleckú školu viac ako 140 žiakov rôznej vekovej kategórie.

Kurzy

Literárno dramatický odbor prebieha formou skupinovej výučby raz týždenne. Žiaci majú možnosť navštevovať hodiny javiskového pohybu, ktorý sa vyučuje v blokoch. Termíny sú určené na pol roka dopredu. Prijímame deti od 8 rokov.

V rámci kolektívnych hodín sa vyučuje: dramatická príprava, základy dramatickej tvorby, dramatika a slovesnosť, základy herectva, rytmus, inscenačná tvorba, reč, práca v súbore a štúdium rolí.

Individuálne vyučovanie prebieha podľa dohody s pedagógom. Predmety individuálnej výučby sú prednes, dialógy, reč a technika reči.

Cena školného

Cena školného na žiaka sa líši na základe toho, či SZUŠ LUDUS obdrží od žiaka čestné prehlásenie.

S čestným prehlásením
1.ročník I.stupňa
24 eur / mesiac
Ostatné ročníky
32 eur / mesiac
Bez čestného prehlásenia
1.ročník I.stupňa (I.časť)
28 eur / mesiac
Ostatné ročníky
40 eur / mesiac
Súrodenecká zľava
1.ročník I.stupňa (I.časť)
20 eur / mesiac
Ostatné ročníky
28 eur / mesiac

Čestné prehlásenie

Dovoľte mi informovať Vás o súčasnej situácii financovania základných umeleckých škôl v súvislosti so zmenami v legislatíve platnými od januára 2013 s účinnosťou v školskom roku 2013/2014. Vaše dieťa bude môcť aj naďalej navštevovať viacero umeleckých škôl, ale finančné prostriedky budú poukázané len tej škole, ktorú vy uvediete v čestnom prehlásení.

Náš team

Mgr. art Katarína Baranová ArtD.
Riaditeľka SZUŠ LUDUS a pedagóg
čítaj viac
Mgr. art. Peter Kuba
Spoluzakladateľ divadelnej školy LUDUS, zriadovateľ SZUŠ LUDUS, pedagóg
čítaj viac
Xénia Kubová - Gracová
Spoluzakladateľka školy LUDUS, pedagóg
čítaj viac
Mgr. art. Lucia Arendášová – Barcziová
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr. art. Mária Benkovská
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr. art. Maroš Balážik
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr. art. Kamil Kollárik
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr. art. Henrieta Jančišinová-Kolláriková, umelecké meno Hera Turban
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr. art. Kristína Tóthová
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr. art. Šimon Ferstl
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr. art Júlia Kováčiková
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr.art Jakub Rek
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr. art Júlia Ružička Horváthová
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Bc. Simon Fico
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr.art Michal Rovňák
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Prof. Tomislav Koprivčević
Pedagóg SZUŠ LUDUS- kurz LUDUS BAND
čítaj viac
Mgr art. Edita Koprivčević Borsová
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr.art Lenka Libjaková
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr.art Miroslava Durná
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Jakub Ružička
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Mgr.art Tomáš Pokorný
Pedagóg SZUŠ LUDUS
čítaj viac
Zuzana Šuvadová
Pedagóg javiskového pohybu v SZUŠ LUDUS
čítaj viac

Naši absolventi

Ady Hajdu
Ďakujem, že Ludus existuje. Najkrajšie obdobie keď som nevedel čo so sebou a dospieval som.
Michal Gučík
Celé moje detstvo je spojené s Ludusom. Nebolo to len divadielko ale škola pre život.
Zuzka Frenglová
Ludus ma naštartoval a dal mi množstvo vedomostí.
Zuzka Haasová
Ludus mi ukázal, že divadlo je cesta, ktorou mám v živote ísť.
Martin Nikodým
Ludus mi zvrtol život v mojom ďalšom smerovaní.
Zuzka Vačková
Obrovská sranda, na ktorú veľmi rada spomínam. Ludus mi priniesol veľmi veľa kamošov.
  • Hra ako základné umelecko – pedagogické východisko.
  • Hra ako krídla slobodného človeka.
  • Hra ako krídla fantázie.
  • Hra oslobodzujúca od všednosti, konvencie a nepravdy.
  • Hra ako kľúč k svetu a životu.
  • Hra ako prapodstata umeleckého prejavu a tvorby vôbec.