Skip to content

„Tvorím, teda som“

AKTUALITY

1. ZÁPIS PRE ŽIAKOV SZUŠ LUDUS NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/24

Zápis pre žiakov, ktorí už do Ludusu chodia, alebo boli prijatí v júni 2023 sa uskutoční 5.9 v utorok od 15:00-18:00 v priestoroch školy na Palackého 22.

V tomto čase môžete prísť , najlepšie so zákonným zástupcom, ak nie ste plnoletý, aby sa mohlo podpísať čestné prehlásenie. 

Ak nemóžete prísť spolu s dieťaťom, pošlite nám prsím čestné prehlásenie mailom, alebo nám ho doručte na prvú hodinu.

Všetky info vám prídu do mailu.

Zatiaľ prosím nič neplaťte, počkajte si na mail s presnou sumou a VS.

Ak nemôžete na zápis prísť , napíšte info že pokračujete na jakubludus@gmail.com, alebo napíšte priamo svojmu pedagógovi.

Ďakujeme a tešíme sa nový kreatívny rok 2023/24 v LUDUSE.

Výučba začína od 11.9. 2023, s výnimkou piatka 8.9, kedy prebehnú prvé piatkové hodiny, zdôvodu štátneho sviatku, ktorý je 15.9.

 

2. DODATOČNÝ KONKURZ DO SZUŠ LUDUS NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/24

V tejto chvíli máme počty žiakov na školský rok 2023/24 úplne plné a všetky ročníky obsadené. Po zápise 5.9 budeme niektorých záujemcov, ktorí sa zaevidovali kontaktovať s info, či je reálne sa ešte tento školský rok pridať k nám do SZUŠ LUDUS. Ďakujeme za pochopenie a mrzí nás to, zároveň sa tešíme vášmu záujmu. Ak nechcete premeškať konkurz do LUDUSU, kedy nastavujeme počty žiakov na ďalší školský rok, sledujte naše sociálne siete alebo web stránku, kde dávame info o termíne konkurzu. Ten zvyčajne býva vždy začiatkom júna. 

HISTÓRIA A POSLANIE

Mgr.art Peter Kuba

Spoluzakladateľ divadelnej školy LUDUS, zriadovateľ SZUŠ LUDUS, pedagóg

Xénia Kubová - Gracová

Spoluzakladateľka školy LUDUS, bývalý dlhoročný pedagóg

V roku 2023 oslavuje divadelná škola Ludus svoju 53-ročnú existenciu. Vďaka jej zakladateľom Petrovi Kubovi a Xénii Gracovej-Kubovej a ich vytrvalosti a odhodlaniu môžeme v súčasnosti povedať, že škola LUDUS a divadlo LUDUS sú v našom umeleckom divadelnom obore silnou značkou, ktorá sa budovala postupnými krôčikmi a vierou, že to, čo robíme má zmysel a hlbšie poslanie. 

Zo školy Ludus za tie roky vyšlo množstvo absolventov, ktorí sa uplatňujú v divadelnom, filmovom svete, ale aj mimo umeleckej sféry. To, čo ich spája, je hlavne kreatívny spôsob myslenia. Ludus bol odjakživa miestom, kde sa ľudia cítili slobodne, kde si našli priateľov na celý život, odkiaľ si odniesli množstvo zážitkov a kde sa naučili množstvo kreatívnych zručností formou HRY, takže nemali ani pocit, že sa niečo učia.

Názov LUDUS pochádza z latinského slova a znamená v preklade hra, škola, ihrisko.

*Hra ako základné umelecko – pedagogické východisko *Hra ako krídla slobodného človeka *Hra ako krídla fantázie *Hra oslobodzujúca od všednosti, konvencie a nepravdy *Hra ako kľúč k svetu a životu *Hra ako prapodstata umeleckého prejavu a tvorby vôbec 

(Z programového vyhlásenia z roku 1970 Xénia Gracová, Juraj Bindzár, Peter Kuba.)

Portrét s hercom Petrom Kubom

40. výročie založenia školy LUDUS

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Výučba literárno- dramatického odboru prebieha skupinovo, pravidelne raz týždenne.  Jednu skupinu / jeden ročník tvorí maximálne 8 – 12 žiakov.

Prípravka: 8-roční žiaci mávajú pravidelnú hodinu zvyčajne v časoch od 15.30-17.00 hod.
Žiaci do 14 rokov mávajú výučbu, ktorá prebieha v časoch 15.00-17.15 hod. alebo 15.30-17.45 hod.
Žiaci nad 14 rokov a starší zvyčajne mávajú výučbu v čase 17.45-20.00 hod.
Konkrétne dni výučby sú dané vždy na začiatku školského roka.

Žiaci majú okrem pravidelnej výučby možnosť navštevovať aj hodiny javiskového pohybu, ktorý sa vyučuje v blokoch a termíny sú dopredu dané na celý polrok. Výučba javiskového pohybu prebieha v soboty a vychádza to časovo 1-krát v mesiaci. Termíny sú určené na pol roka dopredu. 

Čas výučby javiskového pohybu sa odvíja od veku žiakov a všetky informácie sa dajú zistiť prostredníctvom emailu: jakubludus@gmail.com

Žiaci SZUŠ LUDUS majú voliteľnú možnosť prihlásiť sa na hodiny tvorivého písania, ktoré prebiehajú 1-krát týždenne a sú platené zvlášť. Suma za mesiac je 7 eur/žiaka.

Záujem o tento kurz dávame do pozornosti vždy na začiatku školského roka. Výučba prebieha 1-krát týždenne/ 3 vyučovacie hodiny.

Tréningom tvorivého písania sa žiaci učia rozvíjať svoje literárne zručnosti, zoznamujú sa s rôznymi štýlmi písania a rozvíjajú kreatívne myslenie prostredníctvom písaného slova.

NÁŠ TÍM

Mgr.art Katarína Baranová ArtD.

Riaditeľka SZUŠ LUDUS a pedagóg

Mgr.art Michal Rovňák

Pedagóg SZUŠ LUDUS a organizačný manager SZUŠ LUDUS

Jakub Ružička

Pedagóg SZUŠ LUDUS a zástupca riaditeľa SZUŠ LUDUS

Mgr.art Lucia Barczi

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Kamil Kollárik

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art. Šimon Ferstl

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Jakub Rek

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Bc. Simon Fico

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Lenka Libjaková

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Miroslava Durná

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Peter Kiss

Pedagóg SZUŠ LUDUS
Pedagóg SZUŠ LUDUS

Bc. David Kakaš

Pedagóg SZUŠ LUDUS

ŠKOLNÉ

Školné na mesiac sa odvíja od toho, či žiak dodá škole na začiatku školského roka čestné prehlásenie alebo nie.

Súrodenecká zľava sa vzťahuje na oboch súrodencov a to v prípade, že obdržíme čestné prehlásenie od oboch žiakov.

Žiaci s čestným prehlásením

38€

ŽIACI BEZ ČESTNÉHO PREHLÁSENIA

48€

Súrodenci s čestným prehlásením:

30€

Uvedené sumy sú za mesačné školné. Školné je možné platiť aj celoročne, alebo trvalým príkazom.

LUDUS TÁBOR 2023

Tábor je určený pre deti a teenagerov od 9-17 rokov. 

Tento rok sme pripravili pre vás 2 turnusy, plné tématických workshopov / herecký, pohybový, audio, hudobný/ a v skupinach rovnakej, alebo podobnej vekovej kategórie ako ste vy, vás čaká tvorba divadelného vystúpenia, ktoré vyvrcholí piatok na javisku.

1.turnus je v termíne pondelok až piatok 10.7.- 14.7.2023 tento turnus je už vypredaný

Tento termín je určený primárne pre ludusákov a minuloročných účastníkov,  ale prihlásiť sa môžu samozrejme aj priatelia a fanúšikovia Ludusu.

2. turnus je v termíne pondelok až piatok 17.7.- 21.7.2023 / link na prihlásenie v aktualitách/

Tento termín je určený pre všetky deti a tínedžerov, ktoré majú chuť tvoriť a stráviť týždeň v divadelnom prostredí. 

Miesto konania táboru: SZUŠ Ludus, Palackého 22

Harmonogram: 8:30-16:00

Záverečné vystúpenie pre rodičov, ako slávnostné ukončenie tábora bude v piatok v poobedných hodinách.

Cena tábora 215 euro.

V cene je zahrnuté: všetky aktivity, rekvizity, desiata, obed, olovrant, zdravotník, darček a záverečné vystúpenie v divadelnom štúdiu BlackBox.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom linku, ktorý je v aktualitách.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na  ludustabor@gmail.com 

Denný letný divadelný LUDUS tábor 2023
1
2