“Tvorím, teda som”

 • 002
 • 004
 • 020
 • 019
 • 018
 • 013
 • 008
 • 015
 • 003
 • 016
 • 017
 • 019
 • 014
 • 007

AKTUALITY

 • Milí rodičia a žiaci SZUŠ LUDUS 

  vzhľadom k situácii okolo Corona vírusu sme sa rozhodli, že zápis na tento školský rok urobíme inou formou na akú sme všetci zvyknutí. Každému rodičovi odišiel email so všetkými potrebnými informáciami a dokumentami, ktoré potrebujeme zaslať naspäť. Ak vám náhodou email neprišiel, prosím konktaktujte nás.

  Výučba začína 7.9.2020 podľa časov a dní , ktoré vám boli na mail zaslané.

  Ďakujeme

  Ak by ste mali akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať na mail: jakubludus@gmail.com alebo info@skolaludus.sk

  Ďakujeme za pochopenie

  Mgr.art Katarína Baranová ArtD.

  Riaditeľka SZUŠ LUDUS

HISTÓRIA A POSLANIE

Mgr.art Peter Kuba

Spoluzakladateľ divadelnej školy LUDUS, zriadovateľ SZUŠ LUDUS, pedagóg

Xénia Kubová - Gracová

Spoluzakladateľka školy LUDUS, bývalý dlhoročný pedagóg

V roku 2020 oslavuje divadelná škola Ludus svoju 50-ročnú existenciu. Vďaka jej zakladateľom Petrovi Kubovi a Xénii Gracovej-Kubovej a ich vytrvalosti a odhodlaniu môžeme v súčasnosti povedať, že škola LUDUS a divadlo LUDUS sú v našom umeleckom divadelnom obore silnou značkou, ktorá sa budovala postupnými krôčikmi a vierou, že to, čo robíme má zmysel a hlbšie poslanie. 

Zo školy Ludus za tie roky vyšlo množstvo absolventov, ktorí sa uplatňujú v divadelnom, filmovom svete, ale aj mimo umeleckej sféry. To, čo ich spája, je hlavne kreatívny spôsob myslenia. Ludus bol odjakživa miestom, kde sa ľudia cítili slobodne, kde si našli priateľov na celý život, odkiaľ si odniesli množstvo zážitkov a kde sa naučili množstvo kreatívnych zručností formou HRY, takže nemali ani pocit, že sa niečo učia.

Názov LUDUS pochádza z latinského slova a znamená v preklade hra, škola, ihrisko.

*Hra ako základné umelecko – pedagogické východisko *Hra ako krídla slobodného človeka *Hra ako krídla fantázie *Hra oslobodzujúca od všednosti, konvencie a nepravdy *Hra ako kľúč k svetu a životu *Hra ako prapodstata umeleckého prejavu a tvorby vôbec 

(Z programového vyhlásenia z roku 1970 Xénia Gracová, Juraj Bindzár, Peter Kuba.)

Portrét s hercom Petrom Kubom

40. výročie založenia školy LUDUS

pedagogovia spolu

O ŠKOLE LUDUS

V roku 2006 sme boli zaradení do siete súkromných umeleckých škôl a v súčasnosti navštevuje našu umeleckú školu viac ako 350 žiakov rôznej vekovej kategórie.

Sme jedno-odborová škola s literárno dramatickým odborom a práve rozvíjanie divadelných zručností je našou špecializáciou.

V súčasnosti môžeme povedať, že veľké množstvo našich žiakov sa uplatňuje aj v rôznych divadelných produkciách v bratislavských profesionálnych divadlách a hlavne rôznorodých projektoch v TV alebo vo filmoch či reklamách.

aj ja som ludusak

Do SZUŠ prijímame deti od 8 rokov alebo od druhého ročníka základnej školy. Každý žiak potrebuje prejsť prijímacími skúškami. Konajú sa vždy ku koncu školského roka, väčšinou koncom mája alebo začiatkom júna, s nástupom od septembra ďalšieho školského roka.

Do absolventských- najstarších ročníkov patria študenti do 19-20 rokov. Študentov, ktorí nenavštevujú strednú školu do SZUŠ LUDUSU už neprijímame.

V rámci kolektívnych hodín sa vyučuje: dramatická príprava, základy dramatickej tvorby, dramatika a slovesnosť, základy herectva, rytmus, inscenačná tvorba, reč, práca v súbore a štúdium rolí.

Individuálne vyučovanie prebieha podľa dohody s pedagógom. Predmety individuálnej výučby sú prednes, dialógy, reč a technika reči.

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE

Výučba literárno- dramatického odboru prebieha skupinovo, pravidelne raz týždenne.  Jednu skupinu / jeden ročník tvorí maximálne 8 – 12 žiakov.

Prípravka: 8-roční žiaci mávajú pravidelnú hodinu zvyčajne v časoch od 15.30-17.00 hod.
Žiaci do 14 rokov mávajú výučbu, ktorá prebieha v časoch 15.00-17.15 hod. alebo 15.30-17.45 hod.
Žiaci nad 14 rokov a starší zvyčajne mávajú výučbu v čase 17.45-20.00 hod.
Konkrétne dni výučby sú dané vždy na začiatku školského roka.

Žiaci majú okrem pravidelnej výučby možnosť navštevovať aj hodiny javiskového pohybu, ktorý sa vyučuje v blokoch a termíny sú dopredu dané na celý polrok. Výučba javiskového pohybu prebieha v soboty a vychádza to časovo 1-krát v mesiaci. Termíny sú určené na pol roka dopredu. 

Čas výučby javiskového pohybu sa odvíja od veku žiakov a všetky informácie sa dajú zistiť prostredníctvom emailu: jakubludus@gmail.com

Žiaci SZUŠ LUDUS majú voliteľnú možnosť prihlásiť sa na hodiny tvorivého písania, ktoré prebiehajú 1-krát týždenne a sú platené zvlášť. Suma za mesiac je 7 eur/žiaka.

Záujem o tento kurz dávame do pozornosti vždy na začiatku školského roka. Výučba prebieha 1-krát týždenne/ 3 vyučovacie hodiny.

Tréningom tvorivého písania sa žiaci učia rozvíjať svoje literárne zručnosti, zoznamujú sa s rôznymi štýlmi písania a rozvíjajú kreatívne myslenie prostredníctvom písaného slova.

NÁŠ TÍM

Mgr.art Katarína Baranová ArtD.

Riaditeľka SZUŠ LUDUS a pedagóg

Mgr.art Michal Rovňák

Pedagóg SZUŠ LUDUS a organizačný manager SZUŠ LUDUS

Jakub Ružička

Pedagóg SZUŠ LUDUS a zástupca riaditeľa SZUŠ LUDUS

Mgr.art Lucia Barczi

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Maroš Balážik

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Miroslava Durná

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Tomáš Pokorný

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Bc. Peter Kiss

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Mgr.art Mária Benkovská

Pedagóg SZUŠ LUDUS

Zuzana Šuvadová

pedagóg javiskového pohybu v SZUŠ LUDUS

ŠKOLNÉ

Školné na mesiac sa odvíja od toho, či žiak dodá škole na začiatku školského roka čestné prehlásenie alebo nie.

Súrodenecká zľava sa vzťahuje na oboch súrodencov a to v prípade, že obdržíme čestné prehlásenie od oboch žiakov.

Žiaci s čestným prehlásením:

32€

Prípravka s čestným prehlásením:

len 8-roční žiaci

24€

Žiaci bez čestného prehlásenia:

40€

Prípravka bez čestného prehlásenia:

len 8-roční žiaci

28€

Súrodenci s čestným prehlásením:

28€

Prípravka s čestným prehlásením:

len 8-roční žiaci

20€

Uvedené sumy sú za mesačné školné.

LUDUS TÁBOR 2020

EŠTE JE MOŽNOSŤ SA PRIHLÁSIŤ- ku dňu 11.5 máme posledných 6 voľných miest v tábore. Prijímame zatiaľ len prihlášky a hneď ako sa bude vedieť situácia ohľadom konania tábora , budeme vás informovať ohľadom platby a ostatných informácii.

Tento rok organizujeme už druhý denný LUDUS TÁBOR 2020, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. – 10. júla 2020.

Zúčastniť sa ho môžu aj deti, ktoré do Ludusu nechodia.

Je určený pre deti vo veku 9-14 rokov.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom emailu: ludustabor@gmail.com