Skip to content

Kontakt

Súkromná základná umelecká škola Miletičova 17/b, 82108, Bratislava

IČO: 30849331, DIČ: 2021878100

e-mail: info@skolaludus.sk

  • Zriaďovateľ: Mgr.art. Peter Kuba
    číslo: 0905 218 088
  • Riaditeľka: Mgr.art Katarína Baranová ArtD./rodená Kubová
    číslo: 0905 543 282
  • Zástupca riaditeľa: Jakub Ružička, Tel.číslo: 0905 126 296, jakubludus@gmail.com
  • Organizačný manager: Mgr.art Michal Rovňák, Tel.číslo: 0905 462 342, rovnakludus@gmail.com

Prevádzka: Súkromná základná umelecká škola LUDUS
Palackého 22, 811 02 Bratislava