Skip to content

Mgr.art Katarína Baranová ArtD. Katarína Baranová

Bývalý žiak školy Ludus 🙂
Štúdium na VŠMU: odbor bábkoherectvo
Doktorandské štúdium na VŠMU, pedagóg doplnkového pedagogického štúdia na VŠMU
Súkromná základná umelecká škola Ludus- Pozícia: riaditeľka, pedagóg
Hosťovanie vo viacerých slovenských divadlách, hlavne v divadle LUDUS
Účinkovanie v TV
Clowndoctor OZ Červený nos
Umelecký kouč pre OZ Čerevený nos
Autorka a Lektorka kontinuálneho aktualizačného vzdelávania \“Kreatívne techniky vo výučbe\“
Ďalšie skúsenosti: Lektorka v MŠ: tvorivá dramatika, Lektorka rôznych kreatívnych workshopov, kouč v letných táboroch
NLP Master