Xénia Kubová - Gracová

Spoluzakladateľka školy LUDUS, pedagóg
  • Štúdium na štátnom konzervatórium v Bratislave
  • Bola členka dedinského divadla a herečka Žilinského divadla
  • Spoluzakladateľka súboru LUDUS
  • Vedúca odboru LŠU, zástupca riaditeľa
  • Tvorca osnov a plánov pre LDO
  • Spoluautorka metodiky pre žiakov LDO, podľa ktorých sa učí dodnes
  • Porotkyňa prednesu na rôznych súťažiach, pedagóg v rozhlasovej dramatickej družine
  • Účinkovanie v TV