Skip to content

Mgr.art Michal Rovňák

Bývalý žiak školy Ludus
Štúdium na SZUŠ Ludus
Štúdium na VŠMU – herectvo (1990-94)
10 rokov v divadle Jána palárika v Trnave (vtedy Trnavské divadlo)
4 a pol roka moderovania relácie pre deti Kakao v televízii Markíza
hosťovanie: Nová scéna, Aréna, Prešporské divadlo, divadlo Ludus, LaKomika, Gunagu