Skip to content

Xénia Kubová – Gracová

Spoluzakladateľka školy LUDUS, bývalý dlhoročný pedagóg
Štúdium na štátnom konzervatórium v Bratislave
Bola členka dedinského divadla a herečka Žilinského divadla
Spoluzakladateľka súboru LUDUS
Vedúca odboru LŠU, zástupca riaditeľa
Tvorca osnov a plánov pre LDO
Spoluautorka metodiky pre žiakov LDO, podľa ktorých sa učí dodnes
Porotkyňa prednesu na rôznych súťažiach, pedagóg v rozhlasovej dramatickej družine
Účinkovanie v TV