Zuzana Šuvadová

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • pedagóg javiskového pohybu v SZUŠ LUDUS
  • štúdium na štátnom konzervatóriu v Bratislave
  • 6 rokov súťažné  tancovanie spoločenských tancov
  • Inštruktorka fitness jumpingu
  • vo voľnom čase sa venuje swingu