Skip to content

Bc. Simon Fico

Bývalý žiak školy Ludus 
Štúdium na SZUŠ Ludus
Štúdium na VŠMU odbor bábkoherectvo
Bol členom umeleckého súboru Bratislavského bábkoveho divadla
Hosťovanie: divadlo Ludus, Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava, divadelná formácia UŽ , BD Nitra
Účinkovanie v seriáloch , TV, film
Účinkovanie v dabingu