Skip to content

Mgr.art. Šimon Ferstl

Bývalý žiak školy Ludus 
Štúdium na VŠMU v Bratislave odbor herectvo
Zakladateľ principál a herec divadla DPM
Hosťovanie v divadle Jána Palárika v Trnave
10 rokov štúdia v ZUŠ LUDUS
Doplňujúce pedagogické minimum na VŠMU