Skip to content

Mgr.art Peter Tilajčík ArtD.

Štúdium na VŠMU odbor bábkoherectvo, doktorandské štúdium a VŠMU
Pedagóg na VŠMU
Štúdium Doplňujúce pedagogické minimum na VŠMU
Účinkovanie v divadle STOKA, v o.z.GAFFA, UHOL92