Skip to content

Peter Kuba

Spoluzakladateľ divadelnej školy LUDUS, zriadovateľ SZUŠ LUDUS, pedagóg
Štúdium na VŠMU odbor herectvo
Umelecký šéf a režisér Divadla Ludus, kreatívne centrum mladých
Pedagóg doplňujúceho pedagogického štúdia na VŠMU
Bol umelecký šéf detskej dramatickej družiny Československého rozhlasu
Bol členom Divadla pre deti a mládež Trnava .
Spoluautor učebných plánov a metodiky ZUŠ
Rôzne pedagogické skúsenosti: Konzervatórium, Osvetový ústav
Účinkovanie v TV