Skip to content

Bc. Peter Kiss

Bývalý žiak školy Ludus 
Štúdium herectva na VŠMU
Zakladateľ Seneckého divadla Znudy Ľudu
Účinkovanie v rôznych divadlách : Ludus, SND
Autor kníh Dvaja ako jedno Pivo a spolutvorca knižky Usmej sa
Zakladateľ nadácie Ďakujem
Účinkovanie v TV