Naše poslanie

LUDUS pochádza z latinského slova a znamená v preklade hra, škola, ihrisko. Divadelná škola LUDUS existuje už viac ako 40 rokov a jej zakladateľmi sú Mgr.art Peter Kuba a Xénia Gracová-Kubová.
V roku 2006 sme boli zaradení do siete súktromných umeleckých škôl a v súčasnosti navštevuje našu umeleckú školu viac ako 140 žiakov rôznej vekovej kategórie.