Mgr.art Tomáš Pokorný

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • pedagóg SZUŠ LUDUS
  • štúdium na VŠMU odbor herectvo
  • Založil divadlo DPM, 5 Seconds Agency reklamnú agentúru
  • hosťovanie v Divadle STOKA, v SND, RND a rôznych ďalších nezávislých projektoch