Mgr. art. Šimon Ferstl

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Štúdium na VŠMU v Bratislave odbor herectvo
  • Zakladateľ principál divadla DPM
  • Hosťovanie v divadle Jána Palárika v Trnave
  • 10 rokov štúdia v ZUŠ LUDUS
  • Doplňujúce pedagogické minimum na VŠMU