Mgr.art Peter Kuba

Spoluzakladateľ divadelnej školy LUDUS, zriadovateľ SZUŠ LUDUS, pedagóg
  • Štúdium na VŠMU odbor herectvo
  • Umelecký šéf a režisér Divadla Ludus, kreatívne centrum mladých
  • Pedagóg doplňujúceho pedagogického štúdia na VŠMU
  • Bol umelecký šéf detskej dramatickej družinyČeskoslovenský rozhlas
  • Bol členom Divadla pre deti a mládež Trnava .
  • Spoluautoručebných plánov a metodiky ZUŠ
  • Rôzne pedagogické skúsenosti: Konzervatórium, Osvetový ústav
  • Účinkovanie v TV