Mgr.art Miroslava Durná

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • pedagóg SZUŠ LUDUS
  • štúdium na VŠMU - herectvo (‎2013-2018)
  • 3 roky v študentskom Divadle Lab
  • detská animátorka od r. 2014