Mgr.art Michal Rovňák

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Štúdium na SZUŠ Ludus
  • Štúdium na VŠMU - herectvo (1990-94) 
  • 10 rokov v divadle Jána palárika v Trnave (vtedy Trnavské divadlo)
  • 4 a pol roka moderovania relácie pre deti Kakao v televízii Markíza 
  • hosťovanie: Nová scéna, Aréna, Prešporské divadlo, divadlo Ludus