Mgr.art Maroš Balážik

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Štúdium na VŠMU odbor herectvo
  • Hosťovanie divadle SND, Divadelný ústav,Radošínske naivné divadlo,Divadlo J.Palárika Trnava, Stanica zárečie Žilina, divadlo LUDUS
  • Účinkovanie v TV
  • Účinkovanie vo filme
  • Pedagogická činnosť na viacerých ZUŠ