Mgr.art Mária Benkovská

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Štúdium na VŠMU odbor bábkoherectvo
  • Štúdium muzikálu na MG ALKANA
  • Spoluzakladateľka, herečka divadla BABENA
  • Spolupráca s Hudobným centrom Slovenska
  • Zdravotný klaun OZ Červený nos
  • Hosťovanie v divadlách ŽBD, Bratislavské bábkové divadlo
  • Účinkovanie v TV a filme
  • Rôzna pedagogická činnosť