Mgr.art Lucia Arendášová – Barcziová

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Štúdium na VŠMU v Bratislave odbor bábkoherectvo
  • Doplňujúce pedagogické štúdium na VŠMU
  • Po škole do angažmá Starého divadla Karola Spišáka v Nitre
  • Členka Bratislavského bábkového divadla
  • Spoluzakladateľka a herečka divadla BABENA
  • Hosťovanie v divadle Ludus
  • Zdravotný klaun Červený nos