Mgr.art Lenka Libjaková

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  •  pedagóg SZUŠ LUDUS
  • štúdium na hudobno-dramatickom konzervatórium v Martine
  • štúdium na VŠMU – bábkoherectvo (Bc.), herectvo (Mgr.) (2013-2018)
  • členka divadla Stoka 
  • hosťovanie v divadle Astorka a v Štúdiu 12 so zoskupením Uhol_92 a v divadle Venuše ve Švehlovce v Prahe
  • účinkovanie v televíznom programe pre deti
  • dabing