Mgr. art Katarína Baranová ArtD.

Riaditeľka SZUŠ LUDUS a pedagóg
  • Štúdium na VŠMU: odbor bábkoherectvo
  • Doktorandské štúdium na VŠMU, pedagóg doplnkového pedagogického štúdia na VŠMU
  • Súkromná základná umelecká škola Ludus- Pozícia: riaditeľka, pedagóg
  • Hosťovanie vo viacerých slovenských divadlách
  • Účinkovanie v TV.
  • Clowndoctor OZ Červený nos
  • Autorka a Lektorka kontinuálneho aktualizačného vzdelávania " Kreatívne techniky vo výučbe "
  • Lektorka v MŠ: tvorivá dramatika
  • Lektorka rôznych kreatívnych workshopov