Mgr.art Kamil Kollárik

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Štúdium štátne konzervatórium Bratislava
  • Štúdium na VŠMU odbor bábkoherectvo
  • Hosťovanie v divadle LUDUS, Dezorzovolútkové divadlo, Metské divadlo
  • Účinkovanie vo filmoch
  • Účinkovanie v TV
  • Pedagogická činnosť