Mgr. art Júlia Ružička Horváthová

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Štúdium na tanečnom konzervatóriu Evy Jacovej v Bratislave
  • Štúdium na VŠMU odbor herectvo
  • Účinkovanie v Národnom divadle, na Novej Scéne, Prešporskom divadle, Divadle Ludus, Heineken tower stage a mnohých iných
  • Účinkovanie v seriáloch a TV  
  • Mnohoročné skúsenosti s nahrávaním v dabingu a rozhlase