Mgr. art Júlia Kováčiková

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Štúdium na VŠMU v Bratislave odbor herectvo
  • Doplňujúce pedagogické minimum na VŠMU
  • Účinkovanie v SND, Art Teatro, divadle Ludus. divadle Malá scéna STU
  • Štúdium herectva (10 mesiacov cez program Erazmus) na Państwowej Wyszej szkole teatralenej w Krakowie
  • Grotowskiego w Wroslawiu, na hlasovom workshope celosvetovo uznávanej hlasovej odborníčky Kristin Linklater, v Škótsku
  • Účinkovanie v seriáloch a TV