Mgr.art Henrieta Jančišinová-Kolláriková, umelecké meno Hera Turban

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Štúdium na VŠMU odbor bábkoherectvo
  • Štúdium na konzervatórium Košice
  • Hosťovanie v divadlách Slovenské národné divadlo, GunaGu, Radošinské naivné divadlo, Slovenské komorné divadlo- Martin, Divadlo Ludus, Štátne bábkové divadlo v Bratislave Bábkové divadlo Žilina
  • Účinkovanie v TV a filme
  • Rôzna pedagogická činnosť:-Štátne Konzervatórium v Bratislave, Cirkevné Konzervatórium
  • Nominácia- Zlatá slučka 2001, Zlatá slučka 2010