Mgr art. Edita Koprivčević Borsová

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Clowndoctors OZ Červený nos
  • pedagogická činnosť ( SZUŠ Ludus, VŠMU)
  • ocenenie Dosky za najlepší ženský herecký výkon (2010), Cena literárneho fondu
  • hosťovanie SND, MDPOH, Divadlo Aréna, DJP Trnava, Divadlo Ludus, GUNAGU
  • účinkovanie v TV, rozhlasové hry, dabing