Skip to content

Mgr.art Maroš Balážik

Štúdium na VŠMU odbor herectvo
Hosťovanie divadle SND, Divadelný ústav,Radošínske naivné divadlo,Divadlo J.Palárika Trnava, Stanica zárečie Žilina, divadlo LUDUS
Účinkovanie v TV
Účinkovanie vo filme
Pedagogická činnosť na viacerých ZUŠ