Kurzy

Literárno dramatický odbor prebieha formou skupinovej výučby raz týždenne. Žiaci majú možnosť navštevovať hodiny javiskového pohybu, ktorý sa vyučuje v blokoch. Termíny sú určené na pol roka dopredu. Prijímame deti od 8 rokov.

V rámci kolektívnych hodín sa vyučuje: dramatická príprava, základy dramatickej tvorby, dramatika a slovesnosť, základy herectva, rytmus, inscenačná tvorba, reč, práca v súbore a štúdium rolí.

Individuálne vyučovanie prebieha podľa dohody s pedagógom. Predmety individuálnej výučby sú prednes, dialógy, reč a technika reči.