Kurzy

Literárno dramatický odbor prebieha formou skupinovej výučby raz týždenne. Žiaci majú možnosť navštevovať v rámci školy aj hodiny javiskového pohybu. Žiaci sú rozdelení do kurzov podľa veku a skúseností. Prijímame deti už od 7 rokov.

V rámci kolektívnych hodín sa vyučuje: dramatická príprava, základy dramatickej tvorby, dramatika a slovesnosť, základy herectva, rytmus, inscenačná tvorba, reč, práca v súbore a štúdium rolí.

Individuálne vyučovanie prebieha podľa dohody s pedagógom. Predmety individuálnej výučby sú prednes, dialógy, reč a technika reči.