Skip to content

Mgr.art Júlia Ružička Horváthová

Štúdium na tanečnom konzervatóriu Evy Jacovej v Bratislave
Štúdium na VŠMU odbor herectvo
Účinkovanie v Národnom divadle, na Novej Scéne, Prešporskom divadle, Divadle Ludus, Heineken tower stage a mnohých iných
Účinkovanie v seriáloch a TV
Mnohoročné skúsenosti s nahrávaním v dabingu a rozhlase