Skip to content

Mgr.art Jozef Jurčišin Kukľa

Štúdium na VŠMU odbor herectvo
Účinkovanie v TV
Štúdium Doplňujúce pedagogické minimum na VŠMU