Skip to content

Mgr.art Henrieta Jančišinová-Kolláriková, umelecké meno Hera Turban

Štúdium na VŠMU odbor bábkoherectvo
Štúdium na konzervatórium Košice
Hosťovanie v divadlách Slovenské národné divadlo, GunaGu, Radošinské naivné divadlo, Slovenské komorné divadlo- Martin, Divadlo Ludus, Štátne bábkové divadlo v Bratislave Bábkové divadlo Žilina
Účinkovanie v TV a filme
Rôzna pedagogická činnosť:-Štátne Konzervatórium v Bratislave, Cirkevné Konzervatórium
Nominácia- Zlatá slučka 2001, Zlatá slučka 2010