Skip to content

Mgr.art. Edita Koprivčevič Borsová

Bývalý žiak školy Ludus 
Clowndoctors OZ Červený nos
pedagogická činnosť ( SZUŠ Ludus, VŠMU)
ocenenie Dosky za najlepší ženský herecký výkon (2010), Cena literárneho fondu
hosťovanie SND, MDPOH, Divadlo Aréna, DJP Trnava, Divadlo Ludus, GUNAGU
účinkovanie v TV, rozhlasové hry, dabing