Čestné prehlásenie

Dovoľte mi informovať Vás o súčasnej situácii financovania základných umeleckých škôl v súvislosti so zmenami v legislatíve platnými od januára 2013 s účinnosťou v školskom roku 2013/2014. Vaše dieťa bude môcť aj naďalej navštevovať viacero umeleckých škôl, ale finančné prostriedky budú poukázané len tej škole, ktorú vy uvediete v čestnom prehlásení.