Bc. Simon Fico

Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Pedagóg SZUŠ LUDUS
  • Štúdium na SZUŠ Ludus
  • Štúdium na VŠMU odbor bábkoherectvo 
  • Člen umeleckého súboru Bratislavského bábkoveho divadla 
  • Hosťovanie: divadlo Ludus, Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava, divadelná formácia UŽ 
  • Účinkovanie v seriáloch , TV, film  
  • Účinkovanie v dabingu